DOCTRANSFORMER WORKFLOW

Digital Signering

Med digital signatur på dine fakturaer, vil der aldrig opstå tvivl om en fakturas ægthed og integritet. Signaturet medfører forhåndsgodkendelse af myndighederne i både afsender- og modtagerlandet.

Værd at vide

Du skal kunne påvise en faktura's ægthed og integritet i hele opbevaringsperioden. Her skal du være opmærksom på, at vi i Danmark har den korteste opbevaringsperiode. Generelt er der mellem 7 og 10 års opbevaringspligt i landene omkring os og i enkelte lande helt op til 12 år. For at leve op til de stillede krav, kan du påføre din faktura en myndighedsgodkendt signatur. Dvs. en signatur for afsender og en signatur for modtager. Andre lande kan kræve dokumentationen fremvist og dermed er der god ræson i at opbevare sine dokumenter og dokumentation i et online arkiv.

Firmainfo


FakturaIT ApS

- Et selskab i Comitel Gruppen

Strandvejen 125
2900 Hellerup

CVR: 3338 9965
IBAN: DK84300000116034 59

Revisor: BDO A/S
Advokat: Bech-Bruun

LinkedIn

Kundeservice


Åben alle hverdage
mellem 8.30 - 16.30

TLF: 70 20 90 06